Vergilendirme Politikası

VERGİ / FATURA

TATİLİMDEN web sayfasında yayımlanan hiç bir villa/apart/tekne/yat TATİLİMDEN’e ait değildir.

Her villanın/apartın/teknenin/yatın sahipleri farklı farklı kişilerdir, şahıslardır, kurumlardır veya şirketlerdir. TATİLİMDEN, kişilerin, şahısların, kurumların, şirketlerin, villalarını/apartlarını/teknelerini/yatlarını müşteriye kiralamak için aracıdır (komisyoncudur), bu nedenle TATİLİMDEN, sadece aracılık (komisyonculuk) faturası keser. Yani müşterinin ödediği ücretin içerisinden, belirli bir aracılık (komisyonculuk) kârı kazanır ve bu kâra fatura keser. Diğer geri kalan kâr villa/apart/tekne/yat sahibinin kârı olduğundan dolayı, geri kalanına fatura kesmez. TATİLİMDEN, sadece kendi kazandığı kâra karşılık fatura kesmekle yükümlüdür, üçüncü şahısların, kurumların, kişilerin, şirketlerin kazandığı kâr için fatura kesmez, bundan kesinlikle sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.